Detaljni podaci o kursu

Trajanje kursa
24 predavanja po 1h i 30 min

Intenzitet predavanja
2 puta nedeljno

Termin održavanja časova
Po dogovoru

Struktura kursa
Teorija + praktičan deo

Plaćanje mesečno
Plaćanje do 4 rate

Veštine
Praktična primena pojmova
u dvojnom knjigovodstvu

Konsultacije
Moguće po dogovoru

Rezervacija kursa
1750 dinara

Rezerviši

PROMOTIVNA CENA – 11500 dinara/mesečno
Plan i program:


UVOD U DVOJNO KNJIGOVODSTVO
Osnovni pojmovi knjigovodstva (aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspeha), kontni okvir, pojam klase, grupe, podgrupe, pojam analitike i sintetike,
primer najosnovnijeg knjiženja kroz dnevnik i glavnu knjigu.

VRSTE DOKUMENTACIJE U DVOJNOM KNJIGOVODSTVU
Nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura i profaktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje.

OSNOVNA SREDSTVA
Primer nabavke i otuđenja osnovnih sredstava (kupovina, prodaja, izgradnja).

NABAVKA ROBE
Izrada kalkulacije cene trgovinske robe, evidencija nabavke robe – knjiženje ulaznih faktura i kalkulacija, evidencija viškova i manjkova na robi.

OBRAČUN PRODAJE ROBE
evidencija prodaje robe – knjiženje izlaznih faktura, obračun ostvarene razlike u ceni, nivelacija cena.

OBRAČUN ZARADA
Obračun zarada za zaposlene, obračun zarada za zaposlene za koje poslodavci koriste olakšice NSZ i Poreske uprave, knjiženja zarada,
osnovni elementi Zakona o radu (noćni rad, rad u smenama, i sl.).

EVIDENTIRANJE TROŠKOVA PREKO KLASE 5
Električna energija, režije, telefon, internet i sl. troškovi.

IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA
Izrada završnog računa sa popunjavanjem obrasca Bilansa uspeha.

POREZ NA DODATU VREDNOST – PDV
Pojam, suština i logika PDV-a, obrazac PPPDV, praktična vežba/primer, avansni račun, knjiga primljenih i izdatih računa.
send

Šta dobijaš?

Pored osnovnog teoretskog znanja, kurs se zasniva na praktičnom radu i radu u knjigovodstvenom softveru. Nastava počinje upoznavanjem sa osnovnim pojmovima knjigovodstva nakon čega se polaznici upoznaju sa vrstom dokumentacije u dvojnom knjigovodstvu.

Po završetku kursa, stečeno znanje se proverava završnim testom. Nakon položenog testa polaznik dobija sertifikat koji izdaje škola.

send

Zašto baš knjigovodstvo?

Jedan od ključnih ljudi u preduzeću je upravo knjigovođa te je posao knjigovođe jedno od najtraženijih zanimanja današnjice.

Polaznik će steći sva potrebna znanja koja su potrebna za posao knjigovođe, jer se u toku kursa upoznaje sa svim poslovima koje on obavlja.

send

Za koga je kurs?

Kurs je previđen kao neophodan svakom pojedincu koji želi da se bavi ovim poslom, ili se već nalazi na predviđenom radnom mestu i želi da unapredi i utvrdi postojeće znanje i savlada sve prepreke na koje nailazi.

Kurs vodi knjigovođa sa preko 20 godina iskustva u toj oblasti.

Grupa I

Početak: oktobar/novembar 2018 godine.
Nastava se pohađa: radnim danima / subotom.
Kontaktirati školu: 09 - 17h.
Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 069/ 243 44 44 i 021/ 382 94 43 ili nas kontaktirati na email: office@bitmaster.rs

Rezerviši

Grupa II

Početak: novembar 2018 godine.
Nastava se pohađa: radnim danima / subotom.
Kontaktirati školu: 09 - 17h.
Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 069/ 243 44 44 i 021/ 382 94 43 ili nas kontaktirati na email: office@bitmaster.rs

Rezerviši