Detaljni podaci o kursu

Trajanje kursa
4 predavanja po 3h

Intenzitet predavanja
1 nedeljno

Termin održavanja časova
Po dogovoru

Struktura kursa
Praktičan rad sa realnim primerima

Plaćanje mesečno
Plaćanje do 2 rate

Veštine
Sagledavanje poslovnog
ciklusa preduzeća

Konsultacije
Moguće po dogovoru

Rezervacija kursa
1750 dinara

Rezerviši

PROMOTIVNA CENA – 7500 dinara
Plan i program:

Cash flow – pojam, metode, delovi. Projekcija bilansa stanja i bilansa uspeha. Reklasifikacija bilansnih pozicija i zašto je značajna. Primeri iz stvarnog poslovanja.
Analiza finansijske situacije preduzeća koja se bave različitim delatnostima.
KOME JE NAMENJENA OVA OBUKA?

Zaposlenima u privredi,
bolja priprema dokumentacije za kreditne zahteve prema bankama.
Zaposleni u prodaji će lakše moći da odrede kreditne limite koje odobravaju svojim kupcima i rokove za plaćanje.
Zaposleni u knjigovodstvu i finansijama će moći bolje da planiranju buduće aktivnosti.
Zaposlenima u bankama,
lakše razumevanje kreditne sposobnosti preduzeća i bolja priprema kreditnog predloga.
Vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća,
pomoći će im da utvrde poziciju svojih firmi u odnosu na konkurenciju i tržište, da steknu znanja koja će im omogućiti kvalitetnije planiranje budućeg poslovanja i pomoć prilikom izrade investicionih planova.
Svima onima koji se ne bave finansijama, ali im je ovo znanje neophodno za bolje razumevanje poslovanja preduzeća i izrade planova budućeg poslovanja u svojim oblastima.

send

Šta dobijaš?

Kurs je zasnovan na praktičnom radu, na primerima koji vam omogućuju da postanete stručni u oblasti finansijske analize.

send

Pojam Finansijske Analize

Finansijska analiza je detaljno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja nekog preduzeća. Na osnovu nje sagledava se realna i objektivna finansijska situacija.

send

Šta ćeš naučiti?

Plan je da svaki polaznik nakon završenog kursa bolje razume poslovni ciklus preduzeća, strukturu aktive i pasive, troškove, tokove gotovine, projektovanje budućih tokova.

Grupa I

Početak: oktobar/novembar 2018 godine.
Nastava se pohađa: radnim danima / subotom.
Kontaktirati školu: 09 - 17h.
Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 069/ 243 44 44 i 021/ 382 94 43 ili nas kontaktirati na email: office@bitmaster.rs

Rezerviši

Grupa II

Početak: novembar 2018 godine.
Nastava se pohađa: radnim danima / subotom.
Kontaktirati školu: 09 - 17h.
Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 069/ 243 44 44 i 021/ 382 94 43 ili nas kontaktirati na email: office@bitmaster.rs

Rezerviši