Detaljni podaci o kursu

Trajanje kursa
8 predavanja po 1h i 30 min

Intenzitet predavanja
2 puta nedeljno

Termin održavanja časova
Po dogovoru

Struktura kursa
Kurs + konsultacije

Plaćanje mesečno
Plaćanje do 2 rate

Veštine
Sagledavanje poslovnog
ciklusa preduzeća

Konsultacije
Moguće po dogovoru

Rezervacija kursa
1750 dinara

Rezerviši

PROMOTIVNA CENA – 7500 dinara
Plan i program:

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima: bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima, vrste bilansa, obrtni kapital, kapital, vrste pravnih formi preduzeća, ko su korisnici finansijskih izveštaja i zašto su značajni. Upoznavanje sa osnovnim racio pokazateljima (horizontalna i vertikalna analiza). Analiza finansijske situacije preduzeća koje se bavi trgovinom (primer iz stvarnog poslovanja). Analiza finansijske situacije preduzeća koje se bavi pružanjem usluga (primer iz stvarnog poslovanja). Analiza finansijske situacije preduzeća koje se bavi proizvodnjom (primer iz stvarnog poslovanja).
KOME JE NAMENJENA OVA OBUKA?

Zaposlenima u bankama,
zarad lakšeg razumevanja kreditne sposobnosti preduzeća i bolje priprema kreditnog predloga.
Zaposlenima u privredi,
zarad bolje pripreme dokumentacije za kreditne zahteve prema bankama.
Vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća,
jer njima će pomoći da utvrde poziciju svojih firmi u odnosu na konkurenciju i tržište, kao i da steknu znanja koja će im omogućiti kvalitetnije planiranje budućeg poslovanja i pomoć prilikom izrade investicionih planova.
Studentima,
jer će na ovaj način pored teorijskih znanja sa studija dobiti i praktična znanja iz realnog poslovanja preduzeća. Ovo će im omogućiti bolju poziciju prilikom razgovora za posao.
Nezaposlenim licima,
jer upoznavanjem sa osnovama finansijske analize stiču bolju poziciju prilikom pronalaženja posla.

send

Šta dobijaš?

Kurs omogućava polaznicima da shvate suštinu i strukturu osnovnih finansijskih izveštaja, uz predavača koji ima višegodišnje iskustvo u bankarstvu i trenutno radi na poziciji finansijskog analitičara za korporativne klijente.

send

Šta dalje?

Za polaznike koji žele da unaprede svoje znanje, ili imaju već prethodno znanje u oblasti finansijske analize, mogu da upišu NAPREDNI NIVO kursa.

send

Šta ćeš naučiti?

Polaznik nakon položenog kursa sposoban je da samostalno tumači bilanse preduzeća i na taj način vrlo jednostavno odredi osnovne pokazatelje poslovanja: da li je preduzeće profitabilno, likvidno, zaduženo i sagleda poslovni ciklus preduzeća u datom momentu kao i da utvrdi trend poslovanja.

Grupa I

Početak: oktobar/novembar 2018 godine.
Nastava se pohađa: radnim danima / subotom.
Kontaktirati školu: 09 - 17h.
Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 069/ 243 44 44 i 021/ 382 94 43 ili nas kontaktirati na email: office@bitmaster.rs

Rezerviši

Grupa II

Početak: novembar 2018 godine.
Nastava se pohađa: radnim danima / subotom.
Kontaktirati školu: 09 - 17h.
Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 069/ 243 44 44 i 021/ 382 94 43 ili nas kontaktirati na email: office@bitmaster.rs

Rezerviši