Budite spremni i šansa će se ukazati!

Biznis i IT MASTER (BiT MASTER) je agencija nastala kao plod dugogodišnjeg iskustva i analiziranja potreba tržišta radne snage, kako osnivača tako i predavača. Kroz svakodnevni rad i razgovor sa preduzetnicima, mikro, malim i velikim pravnim licima, njihovim zaposlenima, studentima, đacima te praćenjem stalnih promena koje donosi savremeno poslovanje, kreirani su kursevi, obuke, treninzi i seminari koji mogu da odgovore njihovim zahtevima. Napredak tehnike i tehnologije, otvaranje novih tržista roba, usluga, kapitala i radne snage dovode do promena u opisu radnih mesta i profila zaposlenih koji bi adekvatno odgovorili na sve potrebe poslodavaca. Te promene su sve brže i intenzivnije. Prirodno je da u takvoj situaciji čovek želi da raste, napreduje i da se usavršava kako bi adekvatno reagovao na novonastalo stanje. Ovo nas vodi do dubljeg značenja BiT MASTER-a: pomoći ljudima da u prijatnom ambijentu, koristeći savremenu opremu i učeći od kvalitetnih predavača, pronađu BIT (suštinu) u svojoj profesionalnoj karijeri.

Prostorije BiT MASTER-a se nalaze u Novom Sadu i Bačkoj Palanci, sa namerom da poslovanje proširimo i u druge gradove. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju ideje, znanja i iskustva, a žele sve to da podele sa drugima, da nas kontaktiraju na mail adresu office@bitmaster.rsUvek se vodimo maksimom Vilijama Džejmsa:

"Prava svrha života je posvetiti ga nečemu što će nas nadživeti".

KONCEPT

Kursevi, obuke, treninzi i seminari u BiT MASTER-u su organizovani tako da centralna figura je POLAZNIK.

"Klijent je najvažnija figura u našoj igri, ko ne veruje neka proba drugačije".

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

"Make commitment to do something more important and bigger than yourself"

Želimo da svaki pojedinac koji prođe obuku, kurs, trening ili seminar i koji shvati ozbiljnost i važnost odluke da se menja na bolje, bude svestan da doprinosi boljem svetu i okruženju.

BiT MASTER

Misija nam je da kroz obuke, kurseve, treninge i seminare pomognemo što većem broju ljudi da steknu primenjiva znanja i veštine koje će im omogućiti lični razvoj i napredovanje.

"You don't build a business, you build people, and then people build the business"


KONCEPT: ’Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati’.


Svaki polaznik mora izaći sa znanjem i veštinama zbog kojih se prijavio na jedan od kurseva. To je moguće jedino uz:

U pregovorima smo sa nekoliko firmi iz okruženja u kojima bi polaznici mogli da primene stečena znanja i veštine kroz stručnu praksu. Najbolji polaznici će, za oblasti u kojima se istaknu, imati posebne preporuke. Takođe, postoje zainteresovani preduzetnici i pravna lica koji će omogućiti polaznicima da rade na projektima za njihove potrebe (biznis planovi, marketing kampanje, web sajtovi i sl).
DRUŠTVENA ODGOVORNOST: "Prava svrha života je posvetiti ga nečemu što će nas nadživeti.".


U skladu sa misijom i vizijom Bit Master-a, naši zaposleni imaju visoko razvijenu svest o društvenoj odgovornosti. Želimo da svaki pojedinac koji prođe obuku, kurs, trening ili seminar i koji shvati ozbiljnost i važnost odluke da se menja na bolje, bude svestan da doprinosi boljem svetu i okruženju.

Glavne odgovornosti:
BiT MASTER: Misija & Vizija.


"Pouči čoveka nečem boljem ako možeš. Ako ti to nije moguće, onda razmisli da li si dobar. Čak su i bogovi prema ovakvim ljudima milostivi. Tako su dobri da im u mnogim slučajevima pomažu da dođu do zdravlja, do bogatstva, do slave. Tu mogućnost imaš i ti. Reci, ko bi te u tome mogao sprečiti?" Marko Aurelije